Poriën in de grondverflaag

Poriën in de grondverflaag

Omschrijving

  • Poriën zo klein als speldeprikken

Oorzaak

  • Viscositeit te hoog
  • Gebruik van verkeerde verharder, bijvoorbeeld extra kort bij hoge temperaturen
  • Te hoge laagdiktes

Preventie

  • Toepassing volgens voorschrift
  • Verharder op heersende temperatuur afstemmen
  • Grondverf in voorgeschreven laagdiktes aanbrengen

Herstellen van de schade

  • Afschuren en opnieuw opbouwen