Afbijten - opzwellen - rimpelen

Afbijten - opzwellen - rimpelen

Omschrijving

  • Zwellen/rimpelen van het lakoppervlak

Oorzaak

  • Niet doorgeharde of oplosbare oude laklaag
  • Doorgeschuurde plekken van blanke lak op basislak niet of met ongeschikte grondverf geïsoleerd
  • Niet geschikte ondergrond (b.v. spuitbuslak met TPA of Nitro)
  • Voor toepassing niet geschikt grond-, lak-, en verdunningsmateriaal

Preventie

  • Oplosmiddeltest bij kritische ondergronden uitvoeren
  • Bij kritische ondergronden 2K-acrylgrondverf in meerdere spuitgangen dun aanbrengen en langere uitdamptijden aanhouden

Herstellen van de schade

  • Na doordroging de lak op de betreffende delen met de aangetaste ondergrond compleet verwijderen en het laksysteem opnieuw opbouwen
  • Voor het aanbrengen van de aflak het gehele deel aanschuren