Matte afwerking naar fabrieksstandaard (Audi, BMW, Mercedes)

Publicatiedatum: 4 juni 2011

Met Spies Hecker Permasolid Matt Komponente MA110 en Permasolid HS Klarlack 8030 repareren schadeherstelbedrijven auto's met een matte afwerking volgens de fabrieksstandaard.

De huidige trend naar een matte afwerking toont aan, dat een auto geen glans nodig heeft om mooi te zijn. "Auto's met een zachte afwerking zijn op hun manier elegant en echt een eye catcher. En ze zijn steeds meer te zien op de wegen. Fabrikanten van luxe auto's hebben deze trend opgemerkt en omarmen het al met massaproductie van deze voertuigen," geeft Walter De Greeff, Technisch Accountmanager van Spies Hecker importeur Plus Paint aan. "Schadeherstelbedrijven kunnen in de toekomst steeds meer te maken krijgen met auto's met een matte afwerking. En Spies Hecker helpt hen met deze uitdagende taak."

Blanke lak en mat komponent

Audi, BMW en Mercedes hebben al hun goedkeuring gegeven voor de oplossing van Spies Hecker voor mat lakwerk. "Reparatie van auto's met een matte afwerking is een echte uitdaging voor de spuiter," legt Walter De Greeff uit. "Om de exacte matteringsgraad te bereiken, is professioneel vakmanschap vereist." Permasolid Matt Komponente MA110 en Permasolid HS Klarlack 8030 geeft de verwachte kwaliteit van een moderne afwerking. De gematteerde blanke lak zorgt voor een goede lakopbouw en een gelijkmatig mat oppervlak. Applicatie is eenvoudig en betrouwbaar in twee volle lagen met 10-15 minuten uitdamptijd tussen de lagen. Permasolid Matt Komponente MA110 wordt gemengd met Permasolid HS Klarlack 8030 in de verhouding 70/30% op gewicht. Op die manier bereikt de spuiter een elegant en gelijkmatig mat effect," voegt Walter De Greeff toe.

Volledig vertrouwen

Matte elegantie met een overeenkomstige oplossing van Spies Hecker voor de afwerking. "Voor schadeherstelbedrijven betekent de huidige goedkeuringen van Audi, BMW en Mercedes geteste kwaliteit en een betrouwbare applicatie- in het bijzonder als het gaat om moeilijke opdrachten zoals een matte afwerking," vertelt Walter De Greeff.

Via de pagina Technische info is systeemadvies SYS910 te downloaden waarin alle specifieke aanwijzingen voor het aanbrengen en verwerken van matte blanke lak staan vermeld. Aanvullend biedt Plus Paint bedrijfsgerichte trainingen aan.