Axalta verkreeg ISO 14001 certificering

Publicatiedatum: 5 februari 2015

Ononderbroken certificering sinds januari 2009

Philadelphia, PA - februari 2015 – De productie-eenheden van Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA) verkregen de certificering voor de ISO 14001: 2004-norm. De certificering is toegekend door Lloyd's Register LRQA en is drie jaar geldig. De certificering geldt voor alle 34 fabrieken waarin Axalta een meerderheidsbelang heeft en die vloeibare en poederlakken produceren.

"We zijn erg trots dat we opnieuw een ISO-certificaat toegewezen krijgen en erkend worden voor onze wereldwijde inspanningen om ons multi-site Environmental Management System (EMS) te handhaven en continu te verbeteren ," aldus Peter Hurd, Axalta Senior Vice President Operations. "Deze vernieuwde certificering is een bewijs van onze inspanningen, toewijding en knowhow van de Axalta-mensen over de hele wereld. Hun ononderbroken inzet en mogelijkheden helpen bij de bescherming van onze activa, onze medewerkers en de maatschappij waarin we actief zijn. "

De ISO 14001-certificering geeft zekerheid aan werknemers, klanten en zakelijke partners, maar tegelijk ook aan het publiek en de regelgevende instanties, dat de betrokken bedrijven kiezen voor een systematische aanpak van hun verantwoordelijkheid voor het milieu. Dankzij het ISO 14001-programma kunnen bedrijven de milieu-impact van hun activiteiten meten, hun milieudoelstellingen definiëren en evaluaties en rapporteringsprocessen uitwerken zodat ze voortdurend hun milieuprestaties kunnen verbeteren.

Om een verlenging van de ISO 14001 certificering te bekomen onderging Axalta in 2014 een grondig evaluatieproces waarbij externe bedrijven audits uitvoerden in 11 van onze 34 fabrieken. Deze audits gingen op het terrein na of Axalta voldoet aan de ISO 14001-norm, en onderzocht de naleving van de Axalta’s wereldwijd EMS. Elke fabriek onderging een grondige evaluatie van een hele reeks procedures, programma's en methoden binnen vijf criteria: milieubeleid, planning, implementatie en uitvoering, de controle en corrigerende maatregelen, en management review. De hercertificering mondde uit in een uitgebreide audit van de wereldwijde Axalta hoofdkantoor, door LRQA in december 2014. Daarin werd de doeltreffendheid van het wereldwijde EMS beoordeeld.

LRQA zal, met het oog op het behoud van de certificering, halfjaarlijkse controles blijven uitvoeren van Axalta’s hoofdkantoor, samen met representatieve steekproeven op de gecertificeerde productie-eenheden om de naleving van de normen te waarborgen en om initiatieven voor verdere verbetering te beoordelen. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat Axalta de hoge kwaliteit van zijn producten en diensten in de toekomst zal blijven leveren. Een hoogstaande en duurzame kwaliteit die zij van ons terecht verwachten.